SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Na základe Zmluvy na spravovanie nehnuteľností s mestom Modra spravujeme nebytové priestory:

 • Multifunkčné ihrisko Modra, Kalinčiakova ul. – správa a prenájom
 • Kúpalisko Modra – prevádzka kúpaliska
 • Dom smútku Modra – prevádzka domu smútku
 • Dom smútku Kráľová – prevádzka domu smútku
 • Trhovisko Modra, SNP 1 – prenájom nebytových priestorov a trhových stojísk
 • Platené parkovanie – Štúrová ul. námestie
 • Dukelská 31 – prenájom bytových a nebytových priestorov
 • Štúrova 60 – prenájom bytových a nebytových priestorov
 • Štúrová 59 – prenájom nebytových priestorov
 • Šúrska 5 – prenájom nebytových priestorov
 • TIC Harmónia – prenájom nebytových priestorov
 • Hasičská zbrojnica – správa budovy
 • KD Kráľová – správa budovy
 • Štadión Kalinčiakova ul. Modra – prenájom nehnuteľností
 • Stará tehelňa, Dolná ul. – správa areálu
 • Stará kotolňa, Dolná ul. – správa areálu
 • Verejné WC, Dolná ul. – prevádzka budovy
 • Verejné WC, Dukelská ul. – prevádzka budovy

V prípade záujmu o prenájom nás kontaktujte na tel. čísle: 033 647 51 69, 0903 024 330. Nebytové priestory sa prenajímajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Na základe Zmluvy na spravovanie nehnuteľností s mestom Modra spravujeme bytové priestory:

Nájomné byty sa prideľujú na základe rozhodnutia vlastníka – mesta Modra.

Kontakt: www.modra.sk

Správa bytov v bytových domoch v súkromnom vlastníctve:

Na základe Zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov v bytových domoch v Modre spravujeme: