Platené parkovanie

Správca: TEPLO MODRA, s.r.o.
Prevádzkový poriadok dočasného parkovania: Prevádzkový poriadok

Cenník plateného parkovania:  Štúrova ulica – námestie ( mapka na stiahnutie )
Spoplatnené v pracovný týždeň PON – PIA: 8:00 – 16:30

0,30 € / hod. pri platbe v hotovosti cez parkomat                                                                                0,35 € / hod. pri platbe cez aplikáciu ParkDots                                                                               0,50 € / hod. pri platbe cez SMS správu

Rezidentské parkovacie karty:
1. Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – biela farba – 50,00 EUR/rok

2. Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – žltá farba – 100,00 EUR/rok

3. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – nebytovému priestoru bez trvalého pobytu viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – modrá farba – 250,00 EUR/rok

4. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru bez trvalého pobytu viažúcom sa k danej nehnuteľnosti – zelená farba – 150,00 EUR/rok

5. Rezidentská parkovacia karta bez vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – bytovému priestoru s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania – červená farba – 150,00 EUR/rok

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty: Žiadosť – formulár
Cenník na stiahnutie: cennik parkovania
Daňový doklad k SMS platbe si môžete vytlačiť tu: https://www.smslistky.sk/parking

Kontrolórom dodržiavania pravidiel dočasného parkovania je Mestská polícia Modra. V prípade potreby volajte 159, alebo priamo 0911 436 752.

Informácie o parkovaní a vydávanie Rezidenstkých parkovacích kariet poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:30 :

  • v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre
  • na tel. čísle: 033 647 5169
  • e-mailom: konikova@teplomodra.sk